Kā ārstē miega apnoji?

Ir daudz ārstēšanas paņēmienu, bet lai konkrētajam pacientam izraudzītos īsto, nepieciešama precīza diagnoze, rūpīga pacienta izmeklēšana. Ārstēšanā parasti ņem dalību, ortodonts mutes, sejas un žokļu ķirurgs, speciālists, kurš nodarbojas ar polisomnogrāfiju, ārstēšanu ar virsspiedienu, LOR speciālists.

Ieradumu mazināšana

Visiem pacientiem jāpaskaidro ārstēšanas pozitīvie efekti un risks, ja slimība netiek ārstēta. Pacientu jāinformē par faktoriem, kuri palielina augšējo elpceļu obstrukcijas smaguma pakāpi, un tie būtu: alkohola lietošana, sedatīvu un miega aģentu uzņemšana, kā arī palielināts ķermeņa svars. Alkohols selektīvi iedarbojas uz augšējo elpceļu muskuļu tonusu, samazinot elpošanas efektivitāti miega laikā. Alkohola noreibums paildzina miega apnoe, novilcinot pamošanos. (aizsargmehānismi ir vājāki)

Pacientam svara zaudēšana var ievērojami samazināt apnoes smagumu. Atsevišķiem pacientiem augšējo elpošanas ceļu disfunkcija ir tikai tad, kad viņi guļ uz muguras; tādos gadījumos var būt noderīga šo pacientu trenēšana gulēt vienīgi uz sāniem. Iesaka naktskrekla kabatā uz muguras ielikt tenisa bumbiņu.

Viens no izplatītākajiem konservatīvās ārstēšanas paņēmieniem, ir ārstēšana ar pozitīvu spiedienu (virsspiedienu) elpceļos. Šo metodi sauc PCAP18 no angļu Continuous Positive Airway Pressure, un tas visbiežāk ar ļoti labiem rezultātiem tiek pielietots smagos un vidējos OMA gadījumos. Pacients naktī guļ ar uz deguna fiksētu masku, caur kuru tiek uzturēts paaugstināts spiediens elpceļos un nenotiek to nosprostošanās. Līdzīgi kā mašīnas riepā tiek radīts spiediens un tā nesaplok. CPAP gadījumā gaisa plūsma ir kā viegls vējiņš, kurš pūš degunā ar apmēram 15 km/st lielu ātrumu. CPAP sagādā zināmas neērtības un ir nepieciešama apmēram viena nedēļa, lai pacients pierastu pie maskas. Pacienti, kuriem visbiežāk tiek pielietots CPAP parasti jau ir kādas veselības problēmas, viņu dzīves kvalitāte ir ievērojami cietusi miegainības dēļ un viņi ir motivēti ārstēties. Pašsajūtas, veselības un dzīves kvalitātes ievērojama uzlabošanās atsver nelielās neērtības, ko sagādā aparatūra.OMA pacientiem, kuriem slimības cēlonis ir apakšžokļa retrognātija, liela mēle, vai cits iemesls, kurš rada elpceļu nosprostojumu mēles saknes līmenī, kā arī neveiksmīga CPAP gadījumā tiek pielietotas mutes aparatūras19,20. Tās tiek individuāli veidotas un to uzdevums ir noturēt apakšžokli izvirzītu uz priekšu, virzīt mēli uz priekšu vai atbalstīt mīkstās aukslējas. Izplatītākās ir aparatūras apakšžokļa izvirzīšanai uz priekšu un tām ir daudz modifikāciju. Šī ārstēšanas paņēmiena priekšrocības ir nelielās izmaksas, lietošanas vienkāršība, tā ir salīdzinoši maz invazīva.

Ķirurģiskā ārstēšana

Parasti tiek veikta jauniem, fiziski veseliem pacientiem, primāras krākšanas vai OMA vieglu formu gadījumos, vai kad ārstēšana ar CPAP un citiem paņēmieniem ir neefektīva. Ir daudz ķirurģisko ārstēšanas paņēmienu un tie visi ir vērsti tieši uz specifisko anatomisko rajonu, kurā ir elpceļu obstrukcija. Izvēloties kādu no šiem paņēmieniem, ir jāņem vērā visu elpceļu stāvoklis, jo likvidējot obstrukciju tikai vienā vietā, problēma kopumā varbūt netiks likvidēta. Sastādot ķirurģiskās ārstēšanas plānu, elpošanas ceļu “sakārtošana” jāsāk no deguna, likvidējot starpsienu deformācijas un citus defektus, kas rada elpceļu sašaurinājumus un gaisa plūsmas turbulenci. Mīkstās aukslējas bieži ir nosprostojuma iemesls. Ir vairākas operācijas nosprostojuma likvidēšanai šai līmenī. Izplatītākās UPPP- ūkas, mīksto aukslēju un rīkles plastika.


UPP – ūkas, mīksto aukslēju plastika. Ja ir palielināta mēle, mazs apakšžoklis vai cits iemesls, kurš rada nosprostojumu mēles saknes līmenī, tiek veiktas mēles redukcija, GAHM- zemmēles kaula fiksācija pie vairog skrimšļa.

Efektīgākās šais gadījumos ir MMO – maksilo mandibularas osteotomijas, ar abu žokļu virzīšanu uz priekšu (~ 10 mm) un m. Genoiglosus nostiepšanu.

Ķirurģiskās ārstēšanas panākumi atkarīgi no tā, vai izvēlētā operācija ir likvidējusi visas šaurās vietas elpceļos.


 .