Cenrādis


Konsultācija – 30 €


Kardiorespiratorais pieraksts ambulatori – 90 €


Kardiorespiratorais pieraksts ar titrēšanu miega laboratorijā – 150 €


Titrēšana ar CPAP/APAP (ambulatori) 1 nedēļa - 50 €


 .