Cenrādis


Konsultācija – 30 €


Kardiorespiratorais pieraksts ambulatori – 90 €


Kardiorespiratorais pieraksts ar titrēšanu miega laboratorijā – 150 €


 .